Suomen Bretonikerho ry haluaa palkita ja kiittää yhdistyksen eteen ansiokkaasti toimineita henkilöjäseniään ansiomerkkien kautta. Suomen Bretonikerhon pronssinen, hopeinen ja kultainen
ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilöjäsenelle, joka on antanut pyyteettömän
panoksensa kerhon toiminnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle kaikkien jäsenten yhteiseksi
hyväksi. Tämä ohje linjaa periaatteet, joita hallitus noudattaa ansiomerkkejä myöntäessään.

Myöntäminen ja anominen

Ansiomerkit myöntää Suomen Bretonikerho ry:n hallitus joko kerhon esityksestä tai
henkilöjäsenen omasta anomuksesta. Ansiomerkkejä voidaan anoa ainoastaan yhdistyksen
jäsenelle. Ansiomerkit anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle sähköpostilla. Hakemuksessa täytyy olla selvästi eriteltynä esityksessä mainittavan henkilön nimi ja ansiot sekä se toiminta, jonka perusteella ansiomerkkiä haetaan. Hakemuksessa on kerrottava myös se, kuinka kauan kukin toiminta on kestänyt. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta
hallituksen käsittelyyn, vaan ne palautetaan hakijalle.

Myöntäminen

Ansiomerkin myöntää Suomen Bretonikerho ry:n hallitus. Tämä ohje linjaa periaatteet, joita
hallitus noudattaa ansiomerkkejä myöntäessään. Hallituksella on oikeus käyttää sillä olevaa
harkintavaltaa ansiomerkeistä päättäessään. Hallitus voi hylätä hakemuksen, jos henkilö ei täytä
myöntämispäätösperiaatteita. Ansiomerkin saajista pidetään luetteloa.

Ansiomerkit

Suomen Bretonikerho ry:n ansiomerkeillä on kolme (3) arvoastetta: kultainen, hopeinen ja
pronssinen. Ansiomerkkien välillä ei ole karenssiaikaa. Hopeinen tai kultainen ansiomerkki voidaan
myöntää myös ensimmäisenä merkkinä. Päällekkäisiä toimintavuosia ei huomioida.

Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Bretonikerhon henkilöjäsenelle, joka vähintään
viiden (5) vuoden ajan on toiminnallaan edistänyt Suomen Bretonikerhon toimintaa. Ansioiksi
katsotaan aktiivinen toiminta.

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Bretonikerhon henkilöjäsenelle, joka vähintään
kymmenen (10) vuoden ajan on toiminnallaan edistänyt Suomen Bretonikerhon toimintaa.
Ansioiksi katsotaan aktiivinen toiminta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää
aikaisintaan, kun pronssisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut viisi vuotta, elleivät erityiset
syyt puolla lyhyempää määräaikaa.

Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Bretonikerhon henkilöjäsenelle, joka vähintään
viidentoista (15) vuoden ajan on merkittävästi toiminnallaan edistänyt Suomen Bretonikerhon
toimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla järjestötyöhön luottamustehtävissä. Näitä ovat
muun muassa Suomen Bretonikerhon hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät, sihteerin
tai jäsensihteerin tehtävät sekä muut vuosikokouksessa valittavat luottamustehtävät. Kultainen
ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Suomen Bretonikerhon
hopeinen ansiomerkki. Kultainen ansiomerkki on Suomen Bretonikerhon ansiomerkeistä korkein,
ja se voidaan myöntää aikaisintaan, kun hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut viisi
vuotta, elleivät erityiset syyt puolla lyhyempää määräaikaa.

Merkin luovuttaminen

Ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina Suomen Bretonikerhon tilaisuudessa (vuosikokous,
kesäpäivät). Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki
luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.

Poikkeukset

Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta.