Suomen Bretonikerhon vuosikokouksessa 26.4.2014 uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Blomberg. Hallitukseen valittiin erovuoroisten (Antti Mukari ja Päivi Pesonen) tilalle Petri Saarenpää ja Ari Hietapelto. Teuvo Blombergin siirtyessä puheenjohtajan tehtävään, valittiin hänen tilalle hallituksen jäseneksi Esko Heiskanen (jatkaa Blombergin kauden loppuun, vuosikokoukseen 2015 saakka).

Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan 10 eurossa.

Päätettiin perustaa kasvattajatoimikunta, jonka jäseniksi valittiin Hanna-Mari Kinnunen, Katja Blomberg ja Teija Pesonen.
Päätettiin perustaa myös kilpailu- ja koulutustoimikunta, jonka jäseniksi valittiin Kari Halonen ja Esko Heiskanen. Toimikunta täydentämään itsensä kolmannella jäsenellä. Kumpikin toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, toimikuntien kaudeksi päätettiin aluksi yksi vuosi.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin mm. kerhon 20. toimintavuoden huomioiminen, informatiivisen pentulistan perustaminen bretonikerhon sivuille, Bretonimestaruuskisan järjestäminen KAER-kokeena Kuusamossa 14.9.2014, syksyn maastokoulutuspäivät Etelä-Pohjanmaalla sekä mahdolliset toiset bretonipäivät esim. jalostusaiheisina.

Kategoriat: Yleistä