Saksanseisojakerhon ja Bretonikerhon vuosikokoukset 25.4.15 Jyväskylässä

Suomen Bretonikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Saksanseisojakerhon vuosikokouksen yhteydessä 25.4.2015 Jyväskylässä, Rantasipi Laajavuoressa. Bretonien roturyhmä* kokoontuu klo 10:00 ja heti roturyhmäasioiden käsittelyn jälkeen aloitamme Bretonikerhon vuosikokouksen.

Roturyhmässä käydään läpi mm. seuraavia asioita:

-keskustellaan jalostuksen tavoiteohjelmasta, joka nykymuodossaan päättyy kuluvan vuoden lopussa.

-rodun ajankohtaiskatsaus

-Hakkarainen/Punkari ehdotus terveystietojen käsittelystä

-terveystilanne

-keskustellaan Saksanseisojakerhon vuosikokouksessa tehtävistä henkilövalinnoista

Suomen Bretonikerhon vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset asiat, mm. vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Kokouksessa myös valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten Marko Vaismaan ja Esko Heiskasen tilalle. Käsitellään myös Bretonikerholle tullut vetoomus jolla pyritään vaihtamaan bretonin kilpailuluokkaa palveluskoirayhdistyksen kilpailussa. Vuosikokouksessa on puheoikeus kaikilla asiasta kiinnostuneilla, äänioikeus on vain jäsenillä (jäsenmaksu 2015 oltava suoritettu ennen vuosikokousta!).

Ihan jokainen bretoniharrastaja on paikalle erittäin tervetullut ja toivottu jakamaan ajatuksiaan! Jos paikalle et mitenkään pääse, niin bretoniväelle suunnattuja keskustelunaiheita voi toimittaa esimerkiksi s-postilla osoitteeseen riitta.hurri@gmail.com.

* Saksanseisojakerhon vuosikokousta ennen on aina roturyhmäkokoukset, joissa kunkin rodun harrastajat käsittelevät keskenään ajankohtaisia aiheita, mm. oman rotunsa tilannetta ja Saksanseisojakerhon yhteisiä asioita. Roturyhmäkokoukseen voi osallistua, vaikka ei olisikaan Saksanseisojakerhon jäsen.