Suomen Bretonikerhon vuosikokouksessa 25.4.2015 puheenjohtajana valittiin jatkamaan Teuvo Blomberg. Hallituksesta erovuorossa olleet Marko Vaismaa ja Esko Heiskanen valittiin jatkamaan hallituksessa seuraavan toimikauden.

Jäsenmaksu vuodelle 2016 päätettiin pitää ennallaan 10€/vuosi.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin hallitukselle valmisteltavaksi kerhon sääntömuutos, koskien vuosikokouksen pitoajankohtaa.

Vuonna 2014 valitut toimikunnat (kasvattajatoimikunta sekä kilpailutoimikunta) jatkavat tehtävissään seuraavan toimikauden.

Bretonikerho lähtee viemään eteenpäin Saksanseisojakerholle esitystä, jossa ehdotetaan bretonien ja muiden pienten seisojarotujen kilpailuluokan vaihtamista Suomen Palveluskoiraliiton kilpailuissa.

Bretonien kesäpäivät päätettiin järjestää 17.-19.7.2015 Siilinjärvellä. Suunnitteilla ainakin nouto/vesityökoulutusta sekä tottelevaisuusasioita.

Selvitetään mahdollisuutta liittyä kansainväliseen bretonikerhoon.

Myyntituotteiden (liivien) hankinnasta tehtiin lopullinen päätös.

Kategoriat: Yleistä