Bretonin pennun hankinta

Bretonien pentuvälitys kuuluu rotujärjestön eli Saksanseisojakerhon ry:n tehtäviin. Pentuvälittäjä (pentuneuvoja) ylläpitää pentulistaa ja häneltä voi tiedustella rotuun ja pentueisiin liittyviä asioita. Pentuvälittäjän nimeää SSK:n jalostustoimikunta.

Etenkin ensimmäistä seisojaansa ottavan kannattaa olla pentuvälittäjään yhteydessä.
Pentuvälitykseen liittyvät yhteydenotot toivotaan tapahtuvan ensisijaisesti puhelimitse.

SSK:n Bretonien jalostusneuvoja
Urossuositukset
Pentuvälitys
Sanna Rauhamäki
puh. 040 835 2485
rauhamaki.sanna@gmail.com

Pentulista

SSK:n pentulistalta bretonia hankkiva löytää kaikki Saksanseisojakerhon pentuvälityksessä olevat bretonipentueet ja -astutukset. Pentuvälitykseen tulee suurin osa Suomesta syntyvistä bretonipentueista, se on erinomainen työkalu bretonin pennun etsintään.

Pentulistalla julkaistaan vain SSK:n jäsenten kasvattamat pentueet. Pentuvälittäjälle voi ilmoittaa myös uutta kotia kaipaavista aikuisista bretoneista. Aikuisten koirien tietoja ei julkaista missään, vaan niitä voi tiedustella suoraan pentuvälittäjältä. Pentuvälitykseen otettaville pentueille ei ole asetettu kriteerejä esim. vanhempien tulosten suhteen, vaan koirien koe- ja terveystulosten selvittäminen ja arvioiminen on jokaisen pennunhankkijan omalla vastuulla.

Joillain pentueilla on merkintä ”Rodun jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä ”. Näiden pentueiden molemmat vanhemmat täyttävät rotukohtaiset jalostuskoirille asetetut vaatimukset. Bretonien osalta tämä tarkoittaa rekisteröintiehdot täyttäviä lonkkia sekä koe- ja näyttelypalkintoa. Lisäksi merkinnän ehtona on, että kasvattaja on ollut yhteydessä jalostusneuvojaan ennen astutusta, jotta on pystytty tarkistamaan suunnitellun yhdistelmän terveydelliset taustat ja minimoimaan mahdollisten terveysriskien kasautuminen. Pentulistalla merkintä ”Urostiedustelu” tarkoittaa, että narttu on aikomus astuttaa seuraavasta juoksusta.

Varsinkin ensimmäistä bretonia hankkiessa kannattaa olla myös pentuvälittäjään yhteydessä.

HUOM! Kasvattaja on itse velvollinen pitämään pentuvälittäjän ajantasalla astutuksen tapahtuessa sekä pentueen syntyessä ja hänen tulee ilmoittaa välittömästi, kun pennut on myyty.

Pennun valinta

Tutustumalla pentujen vanhempiin saat viitteitä siitä, millaisia pennuista tulee. Selvitä aina pentueen taustat ja kysy kasvattajilta vanhempien luonteista, terveys-, koe- ja näyttelytuloksista ja millaisia ne ovat metsästyskäytössä. Pentueen vanhempien lisäksi on hyvä ottaa selville, mitä vanhemmat ovat aikaisemmin jättäneet jälkeensä (jälkeläisten terveys-, koe- ja näyttelytulokset) ja millaisista pentueista vanhemmat itse ovat. Koetulokset kertovat koiran sopivuudesta rodunomaiseen käyttöön sekä myös koulutettavuudesta ja käsiteltävyydestä. Näyttelyarvosteluita kannattaa lukea mm. luonnemerkintöjä silmälläpitäen.

Kun olet löytänyt sopivan tuntoisen pentueen, käy tutustumassa emään ja kasvattajaan etukäteen. Pennun kehityksen kannalta tasapainoisen luonteen omaava emä on ensiarvoisen tärkeä. Etenkin ensimmäistä seisojaa ottavalle tulee usein vastaan ongelmia koiran koulutuksessa, joten on erittäin suureksi avuksi jos kasvattaja on halukas ja kykenevä neuvomaan sinua tulevan metsästystoverisi kouluttamisessa.

Varaudu siihen, että kasvattaja on kiinnostunut siitä mihin pennut menevät ja haluaa esittää sinulle kysymyksiä. Kannattaa kertoa rehellisesti, millaista koiraa olet hakemassa ja millaisiin olosuhteisiin, jotta molemminpuolisilta pettymyksiltä vältyttäisiin.

Valtaosa bretonien pennuista syntyy keväällä/alkukesästä, parhaimman metsästys- ja koekauden ulkopuolella. Hyvillä meriiteillä varustetuista, koepalkituista vanhemmista syntyvien pentujen osalta kysyntä ylittää tarjonnan. Pentua hankkiessa onkin syytä olla liikkeellä ajoissa ja pentua kannattaa myös varautua odottamaan.

Tietolähteitä

Lisää tietoa pentueiden vanhemmista ja sukulaisista löydät esimerkiksi seuraavista tietolähteistä:

  •  Kennelliiton KoiraNet Jalostustietojärjestelmä
    Ajantasaisin tieto suomalaisten koirista, mm. kaikki viralliset koe- ja näyttelytulokset, terveystutkimukset, sukutaulut, syntyneet pentueet ja tuontikoirat.
  •  Saksanseisojakerhon tietokanta
    Tietokanta mannermaisista kanakoirista, sisältää mm. koekertomukset ja näyttelyarvostelut (Kennelliiton tietokannassa näitä sanallisia kertomuksia ei ole).
  •  Bretonigalleria
    Yksityinen sivusto, jossa on kattava kokoelma kuvia suomalaisista bretoneista.