Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodusta. Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA) käytetään JTO:n toteutumisen apuna, siinä määritellään jalostukseen käyttäville koirille mm. lonkka- ja silmätutkimuspakko sekä enimmäisjälkeläismäärä. Bretonin uudesta JTO:sta ja PEVISA:sta kaudelle 1.1.2016–31.12.2020 päätetään Saksanseisojakerhon vuosikokouksessa 25.4. Jyväskylässä. Aamupäivällä ennen vuosikokousta JTO käydään läpi roturyhmäkokouksessa ja sen päätösten pohjalta tehdään JTO-esitys vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta käsittelee ja hyväksyy JTO:n.

Esitys bretonin uudeksi JTO:ksi on nähtävissä Saksanseisojakerhon sivuilla: http://www.saksanseisojakerho.fi/bretoni/rodunkuvaus.html, valikosta linkki ”Esitys: Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020”. Esitys on laadittu Kennelliitton mallirungon ja ohjeiden pohjalta, se sisältää tietoa rodun historiasta ja nykytilanteesta sekä rodun jalostustavoitteet ja suositukset jalostuskoirille. JTO-esityksen ovat laatineet bretonin jalostusneuvojat. JTO:n tarkoitus kuitenkin on, että tavoitteet ja suositukset päätetään yhteisesti rodun harrastajien kesken ja niitä pyritään noudattamaan jalostuskoirien ja jalostusyhdistelmien valinnassa myös käytännössä.

Siispä bretoniharrastajat, tutustukaa uuden JTO-luonnoksen sisältöön ja osallistukaa aktiivisesti kommentointiin! JTO:sta kannattaa ainakin lukea ”4. Rodun nykytilanne”-osion yhteenvedot jalostuspohjasta, luonteista ja käyttöominaisuuksista, terveydestä ja ulkomuodosta eli kappaleet 4.1.4, 4.2.7, 4.3.6 ja 4.4.4, sekä kokonaisuudessaan osio ”6. Jalostuksen tavoitteet ja toteutus”. Kommentteja ja palautetta toivotaan runsaasti, niitä voi lähettää jalostusneuvojille Päivi Reiman paivi.reiman@sci.fi 040 708 3088 ja Päivi Pesonen pkuusisto@gmail.com 040 764 8237. Mahdollisista ennen roturyhmäkokousta tehtävistä JTO:n korjauksista tiedotetaan mm. Bretonikerhon sivuilla.