Vuosikokouskutsu  

Bretonikerhon vuosikokous pidetään Kuopiossa Lauantaina 21.4.2018 KLO.17.00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Hotelli Iso Valkeinen, Majaniementie 2, 70420 KUOPIO.  

Kokouksessa sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Lisäksi hallitus esittää seuraavia asioita käsiteltäviksi:
• Bretonikerhon kaer-koe 13.10.2018 Nurmo 
• Bretonikerhon kesäpäivät Haukkumajalla Siilinjärvellä ajankohta 29.6-1.7.2018.  
• Kerhon koesääntöjen tarkistus. Hallitus esittää NUO- luokkaa eriytettäväksi omaksi luokakseen. Kerho hankkii NUO- luokkaan sopivan kiertopalkinnon  
• Bretonista tietopakettia pennunottajille/kasvattajille. 
Hallitus ei katsonut tietopaketin tekemistä tarpeelliseksi.
 • Koulutustukirahasto  
Kerho tukisi kasvattajia pentupäivien järjestämisessä. Kerho maksaisi osan pentupäivien kuluista vuonna 2018 syntyneille pentueille. Kasvattajan täytyy olla bretonikerhon jäsen saadakseen tukea pentupäivien järjestämiseen. maksettava tuki olisi 30%/pentupäivä.   
Alueellisiä ryhmiä pienillä summilla. Hallituksen päätöksen alla.   

Terveisin,   
Bretonikerhon Hallitus