Jalostusrekisteriin hyväksymisen ehtona on vähintään AVO 2 palkinto KAER kokeessa nartuilla, AVO 1 palkinto uroksilla sekä laatuarvostelupalkinto koiranäyttelystä, vähintään 1 x AVO tai KÄY EH tai kahdelta tuomarilta 2 x AVO tai KÄY H, kuitenkin niin, ettei palkintosijan aleneminen johdu koiran luonteesta. Lisäksi koiran lonkkakuvaustuloksen täytyy olla A tai B ja koiran tulee täyttää muut rotukohtaiset PEVISA-määräykset.

Jalostusrekisteriin ilmoitettavan koiran omistaja vakuuttaa, että ko. sairauksia ei ole havaittu koiralla eikä omistaja ole ole tietoinen mistään sairauksista / vioista koiralla:

  • koiralla ei ole rotumääritelmässä mainittuja hylkääviä virheitä
  • koiralla ei ole perinnöllisiä luusto- ja nivelsairauksia (esim. nivelien OCD, kyynärniveldysplasia, patellaluksaatio)
  • koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia perinnöllisiä silmäsairauksia (esim. entropium, katarakta, PRA)
  • koiralla ei ole muita perinnöllisiä sairauksia
  • koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia hammaspuutoksia
  • koiralla ei ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia
  • koira ei ole aggressiivinen tai arka

https://tietokanta.saksanseisojakerho.fi/jalostusrekisteri

Kategoriat: Yleistä