Suomen Bretonikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Saksanseisojakerhon vuosikokous viikonlopun yhteydessä 16.4.2016 Hotelli Nuuksiossa Espoossa (entinen kokoushotelli Siikaranta). Bretonien roturyhmä kokoontuu klo 16:30 ja heti roturyhmäasioiden käsittelyn jälkeen aloitamme Bretonikerhon vuosikokouksen.

Suomen Bretonikerhon vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset asiat, mm. vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Kokouksessa myös valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen erovuoroisen Timo Perämäen tilalle.
Vuosikokouksessa on esillä myös sääntömuutos kerhomme sääntöihin, koskien vuosikokouksen järjestämis ajankohtaa. Vuosikokouksen järjestämisen taka-rajaksi ehdotetaan huhtikuun loppua, nykyisen maaliskuun sijasta.
Vuosikokouksessa on puheoikeus kaikilla asiasta kiinnostuneilla, äänioikeus on vain jäsenillä (jäsenmaksu 2016 oltava suoritettu ennen vuosikokousta!).

Ihan jokainen bretoniharrastaja on paikalle erittäin tervetullut ja toivottu jakamaan ajatuksiaan! Jos paikalle et mitenkään pääse, niin bretoniväelle suunnattuja keskustelunaiheita voi toimittaa esimerkiksi s-postilla osoitteeseen riitta.hurri@gmail.com.

terveisin
Suomen Bretonikerho ry:n hallitus

Saksanseisojakerhon vuosikokous 2016, Hotelli Nuuksio, Espoo

Saksanseisojakerhon vuosikokous järjestetään 16.­ 17.4.2016 Hotelli Nuuksiossa Espoossa:

Hotelli Nuuksio (entinen Kokoushotelli Siikaranta)

02860 Espoo (navigaattoreissa paikkakuntana Kirkkonummi)

email: myynti@hotellinuuksio.fi

Lauantaina Saksanseisojakerho järjestää jäsenilleen terveysasioihin painottuva jalostuspäivän,

jonka ohjelmassa on luentoja sekä aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Roturyhmäkokoukset

järjestetään jalostuspäivän luentojen jälkeen, tarkempi kokoustila bretonien roturyhmälle selviää

paikan päällä. Varsinainen Saksanseisojakerhon vuosikokous on sunnuntaina 17.4.2016 alkaen

Saksanseisojakerhon Jalostuspäivä, la 16.4. klo 12:00

Mietityttääkö Sinua koirien perinnölliset sairaudet ja niiden merkitys vaikka jalostusvalintoihin?

SSK:n vuosikokousviikonloppuna kerhon jalostustoimikunta järjestää Saksanseisojakerhon

jäsenille jalostuspäivän, jonka ohjelmassa on neljä eri aiheista luentoa sekä aikaa keskustelulle ja

12.00 Jan Räihä ­ Perinnölliset luusto ja nivelsairaudet

12.55 Seppo Lamberg ­ Perinnölliset sydänsairaudet

14.10 Juha Pärnänen ­ Perinnölliset silmäsairaudet

15.05 Juha Pärnänen – Epilepsia sekä katsaukset kahdessa kerhon asiassa: uudistunut

terveystietojen kirjaaminen kerhon tietokantaan ja pentueiden terveyskyselyt kerhon kaikissa

Bretonien roturyhmäkokous la 16.4. klo 16:30 alkaen

Roturyhmäkokoukset järjestetään joka vuosi SSK:n vuosikokouksen yhteydessä. Niissä kunkin

rodun harrastajat käsittelevät keskenään ajankohtaisia aiheita ja tekevät rotunsa osalta päätöksiä

SSK:n vuosikokoukselle esitettäväksi.

Bretonien roturyhmäkokouksen alustava asialista:

­ Terveys­ ja pentuekyselyn vastaukset, kuolinsyytilastot, jälkeläismäärät ym.

Keskustellaan kaihista bretoneilla ja jalostuksen näkökulmasta pohditaan miten asiassa edetään.

3. Koepalkintovaatimuksen lisääminen PEVISA­ohjelmaan

Keskustellaan koetulosvaatimuksen lisäämisestä bretonin PEVISA­ohjelmaan, joko kaikille koirille

tai määritellyn pentue­ tai jälkeläismäärän jälkeen. PEVISA on Suomen Kennelliiton perinnöllisten

vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, joka sisältää pentujen rekisteröintiin liittyviä ehtoja.

Suomen Kennelliitto on hyväksynyt pitkäkarvaisten saksanseisojien PEVISA:an 2016­2020

koepalkintovaatimuksen. Jalostukseen käytettävillä pk saksanseisojilla tulee olla vähintään KAER

NUO3­palkinto. Ulkomaisille uroksille hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetulos

rotujärjestön lausunnon perusteella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun seisojarodulle on

esitetty ja hyväksytty koepalkintovaatimus PEVISA:an.

Bretonin nykyinen PEVISA voimassa 31.12.2020 saakka. Siihen on kuitenkin mahdollista esittää

muutosta. Suomen Kennelliiton PEVISA­sääntö, kohta 4. PEVISA­ohjelman keskeyttäminen ja

”Voimassa oleva rotukohtainen PEVISA­ohjelma voidaan keskeyttää tai muuttaa vain

rotujärjestön aloitteesta. Keskeytys tai muutos tulee käsitellä rotuyhdistyksissä samalla

menettelyllä kuin hyväksyminen ennen kuin keskeytystä tai muutosta voidaan esittää

Kennelliitolle. Ohjelman keskeyttämistä tai muuttamista tulee anoa kirjallisesti ja

keskeyttämiselle tai muuttamiselle tulee esittää perusteltu syy. Keskeyttäminen tai

muuttaminen käsitellään Kennelliiton hallituksessa tai toimikunnassa, jolle hallitus on

siirtänyt asiassa päätösvaltansa.”

Bretonien jalostusneuvojan valinta kaudelle 2016­2019. Erovuorossa Päivi Pesonen

(käytettävissä jatkamaan).

Mahdolliset muut asiat, joista halutaan keskustella.