Saksanseisojakerhon vuosikokous järjestetään tänä vuonna Kauhavalla sunnuntaina 23.4.2017. Roturyhmät alkavat klo 10:00, varsinainen vuosikokous klo 13:00.

SSK:n virallinen kokouskutsu: http://www.saksanseisojakerho.fi/…/Vuosikokousilmoitus_2017…

Bretonien roturyhmäkokouksen alustava asialista:

1. Ajankohtaiskatsaus
– Vuosikertomus 2016
– Koonti terveys- ja pentuekyselyjen vastauksista.

2. Pentuvälityksen säännöt
– onko tarpeen päivittää sääntöjä, esim. ”Rodun jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä”-merkinnän kriteerien osalta

3. Päätetään muutosesityksestä bretonin PEVISA-ohjelmaan (eli käytännössä rekisteröintiehtoihin)
– Kaudelle 1.1.2018-31.12.2020 bretonin PEVISA-ohjelmaan esitetään lisättäväksi: Koiralla tulee ennen toista astutusta olla vähintään 3. palkinto KAER-, KAKE-, KAME- tai KATU-kokeesta. Myös vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon pohjalta.
– Kokouksessa ko. esitystä voi PEVISA-säännön mukaisesti muuttaa löysemmäksi, mutta ei tiukentaa.

4. Henkilövalinnat
– Jalostusneuvojan valinta kaudelle 2017-2020. Erovuorossa Päivi Reiman, käytettävissä jatkamaan.

Huomiona vielä, että vain Saksanseisojakerhon jäsenillä on äänestysoikeus. Mikäli roturyhmäkokouksessa päädytään äänestämään, jäsenyydet tullaan tarkistamaan – helpointa lienee jos jo ennen roturyhmäkokousta kaikki käyvät tarkistuttamassa valtakirjat ja hakemassa äänestyslipukkeet.

Tarkennusta mm. valtakirjoihin. Äänioikeuden suhteen roturyhmäkokouksessa mennään kuten SSK:n sääntöjen 9§ vuosikokouksen suhteen ohjeistaa:
”Vuosikokouksessa ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa on yksi ääni jokaisella varsinaisella ja perhejäsenelle tai yhdistysjäsenellä, joka on suorittanut edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Jäsen voi valtuuttaa yhdistyksen muun jäsenen käyttämään äänivaltaa puolestaan. Jäsen voi yhdistyksen kokouksessa edustaa itsensä lisäksi kolmea muuta jäsentä, joiden allekirjoittamat, yksilöidyt valtakirjat hänen on esitettävä kokouksessa.
Muilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.”
Eli SSK jäsen voi valtakirjalla edustaa lisäksi max. kolmea muuta SSK jäsentä. Jäsenyys ja valtakirjat on tarkistettava ja äänestyslipukkeet haettava kokouspaikalla valtakirjojen tarkistuspisteessä ennen roturyhmäkokoukseen tuloa.
Ei-jäsenetkin ovat roturyhmäkokoukseen tervetulleita keskustelemaan mutta äänestysoikeutta heillä ei ole.