Jalostus

Bretonien jalostusneuvonnasta huolehtiminen kuuluu rotujärjestön Saksanseisojakerhon ry:n tehtäviin. Jalostusneuvojat valitaan Saksanseisojakerhon vuosikokouksessa kerrallaan kolmivuotiskaudeksi ja osallistuvat SSK:n päätöksentekoon osana jalostustoimikuntaa. Jalostusneuvojat vetävät joka vuosi ennen SSK:n vuosikokousta roturyhmäkokouksen, jossa rodun harrastajat voivat vaikuttaa SSK:ssa tehtäviin päätöksiin, sillä roturyhmän osallistuja valmistelevat rotua koskevat päätösesitykset vuosikokoukselle.

Jalostusneuvojat antavat apua ja opastusta bretonien kasvatusta ja jalostusta koskevissa kysymyksissä. Kasvattajat voivat pyytää jalostusneuvojilta urosehdotuksia tai mielipidettä omista urosvaihtoehdoistaan. On toivottavaa, että jokainen pentuetta suunnitteleva ottaa jalostusneuvojiin yhteyttä ennen astutusta, näin pystytään esimerkiksi välttämään sukutaustoiltaan perinnöllisten sairauksien suhteen tiettävästi riskialttiiden koirien parittaminen ja varmistamaan, että rekisteröintiehdot täyttyvät (PEVISA, kts. alempana). Jotta pentueella on mahdollisuus saada ”Rodun jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -merkintä, on kasvattajat oltava ennen asutusta yhteydessä jalostusneuvojiin. Vuodesta 2013 alkaen bretoneilla on Saksanseisojakerhon hallituksen päätöksen mukaisesti kaksi jalostusneuvojaa, kun aiemmin oli vain yksi.

SSK:n Bretonien jalostusneuvoja
Urossuositukset
Pentuvälitys
Päivi Pesonen
Ruohokarintie 2, 90480 Hailuoto
puh. 0407648237
pkuusisto@gmail.com

SSK:n Bretonien jalostusneuvoja
Urossuositukset
Jalostusrekisteri
Terveysilmoitukset
Päivi Reiman
Vipusentie 10 A, 04230 Kerava
puh. 040 708 3088
paivi.reiman@sci.fi

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä rotukohtainen jalostussuunnitelma, jonka tarkoitus on antaa tietoa rodun tilanteesta ja jalostuksesta. Se pitää sisällään myös PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Jalostuksen tavoiteohjelmaan on jokaisen kasvattajan syytä tutustua, mutta se on kattava tietopaiketti myös muille rodusta kiinnostuneille.

Seuraava JTO valmistellaan vuonna 2014!

[icon icon=icon-download size=16px color=#B0B0B0 ] Bretonien JTO 1.1.2011-31.12.2015 PDF-muodossa

[icon icon=icon-download size=16px color=#B0B0B0 ] Edellinen bretonien JTO 1.1.2006-31.12.2010 PDF-muodossa

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

Bretoni liitetty 1.1.2001 Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA). Ohjelman avulla pyritään vastustamaan eräitä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Bretonille on asetettu seuraavat rotukohtaiset pentujen rekisteröintiedellytykset PEVISA:ssa (voimassa 31.12.2015 saakka):

  • Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto (1.1.2001 alkaen) ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto (1.1.2006 alkaen). Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C (1.1.2006 alkaen). Lisäksi lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa (1.1.2011 alkaen). Bretonille ei ole määritetty jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Koiran tulee olla vähintään 12 kuukautta lonkkien kuvaushetkellä. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Lisätietoa lonkkakuvauksesta ja lonkkanivelen kasvuhäiriöstä. Lisätietoa silmätutkimuksesta ja perinnöllisistä silmäsairauksista.
  • Suomen Kennelliitto rekisteröi yhdelle bretonille korkeintaan 36 pentua. Viimeinen, rajan ylityksen aiheuttava pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
  • PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä, kuitenkin siten että ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimustulosta. Lisätietoa.
  • Kahden töpöhäntäisenä syntyneen (T-Box-mutaatio) bretonin parittaminen keskenään on kielletty. Luonnontöpön hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Bretonille on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää.

Lisäksi pentuja rekisteröitäessä on huomioitava, että 1.1.2009 jälkeen kaikki koiranpennut on tunnistusmerkittävä ennen rekisteröintiä joko tatuoinnilla tai mikrosirulla.

Terveyskysely

Jalostusneuvojien tehtävänä on seurata ja kartoittaa rotujen terveystilannetta ja kerätä tietoa perinnöllisistä ja perinnöllisinä pidetyistä sairauksista jalostusta, tilastointia ja geenitutkimusta varten. Terveys ja luonnetietojen keräämistä varten SSK:n nettisivuilla on terveyskyselylomake. Lomakkeen voi täyttää kaikista rekisteröidyistä bretoneista. Siihen voi vastata koiran omistaja ja kasvattaja. Vastaaminen ei edellytä jäsenyyttä Saksanseisojakerhossa tai Bretonikerhossa.

Tiedot ohjautuvat jalostusneuvojille ja tulevat jalostustoimikunnan käyttöön. Niitä käsitellään luottamuksellisina ja julkaistaan ainoastaan numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja. Jokaisen koiran tiedot ovat tärkeitä riippumatta siitä onko koira terve, sairas tai jo edesmennyt! Joten toivomme, että jokainen bretonin omistaja kokisi rodun terveyden tärkeäksi asiaksi ja kävisi täyttämässä terveyskyselyn. Jos koiran tilanteessa tapahtuu muutoksia kyselyn täyttämisen jälkeen, on tärkeää että muutoksista raportoidaan täyttämällä lomakkeen uudelleen.

[icon icon=icon-circle-arrow-right size=16px color=#B0B0B0 ] Terveyskyselylomake SSK:n nettisivuilla

jalostus_odinvejscassan

Tietolähteitä

[icon icon=icon-circle-arrow-right size=16px color=#B0B0B0 ] Saksanseisojakerhon tietokanta

Saksanseisojakerhon tietokantasivusto sisältää mannermaisten kanakoirien koe- ja näyttelytulokset arvosteluineen, terveystutkimukset, koirien jalostustusrekisteritiedot, koekalenterin ja tiedot jalostustoimikunnan tiedossa olevista astutuksista ja pentueista. Tietokanta päivittyy pari kertaa vuodessa.

[icon icon=icon-circle-arrow-right size=16px color=#B0B0B0 ] KoiraNet Jalostustietojärjestelmä

Suomen Kennelliiton Jalotustietojärjestelmä sisältää kaikkien Suomessa rekisteröityjen koirien tiedot ja tulokset, rekisteröidyt pentueet, tuonnit, terveystutkimukset ja siellä voi tehdä monipuolisia hakuja ja tilastoja. Tietokanta päivittyy päivittäin ja tarjoaa ajantasaista tietoa.

 

Kuvassa uros Odinvejs Cassan